Ubytovací řád

Ubytovací řád

1. V apartmánech se může zdržovat pouze osoba ubytovaná (dále jen „host”), který je k ubytování
přihlášen po předložení
občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.

2. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak,
pokoje jsou
připraveny od 15:00 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin. Pokud provoz apartmánu
dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

3. V apartmánu a společných prostorách platí zákaz kouření.

4. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

5. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem
při příjezdu.

6. V apartmánu a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiné
instalace.

7. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače
apod.). Výjimkou jsou
holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv
škody či újmy způsobené jejich provozem.

8. Při odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při
ukončení pobytu
odevzdat klíč odpovědné osobě.

9. Za ztrátu klíčů je host povinen uhradit jejich výměnu v hodnotě 500,-Kč.

10. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a
ostatních prostorách
apartmánu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech apartmánu i v jeho venkovní části.

11. Za škody či újmy způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host v plném rozsahu.

12. Malá domácí zvířata mohou být ubytována v prostorách apartmánu jen se souhlasem ubytovatele:

  • Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  • Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v prostorech celého apartmánu (včetně zahrady) bez dozoru svého
    majitele.
  • Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení pro hosty – musí mít svůj pelech.
  • Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat.
  • Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům.
  • Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 7:00 hod.

13. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád, který je vyvěšený
ve společných prostorách ubytovacího zařízení. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta včetně jeho doprovázejících osob bez náhrady.